'Vựa muối' của VTV24 siêu mặn mòi khi kể về 'thời tới cản không kịp', 'thừa sức làm KOL' của người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh