'Vùi dập' Indonesia đến tận cùng thảm thưong, UAE đe dọa cướp ngôi đầu của tuyển Việt Nam