Điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng

1.280 thí sinh trượt tốt nghiệp do bị điểm 'liệt', phổ điểm môn lịch sử thấp nhất

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy cả nước có 1.280 thí sinh bị điểm 'liệt', trượt tốt nghiệp THPT 2021. Lịch sử là môn khiến số thí sinh trượt nhiều nhất - 540 em

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021.

Điểm số môn Toán có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm

Điểm số môn Toán có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2021 cho thấy có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,802 (chiếm tỷ lệ 17.41%).

Môn ngữ văn có điểm trung bình là 6,47 điểm

Môn ngữ văn có điểm trung bình là 6,47 điểm

Môn Ngữ văn có 978,027 thí sinh tham gia, điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117,915 (chiếm tỷ lệ 12.06%).

Môn Vật lý có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45,239

Môn Vật lý có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45,239

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý của cả nước năm 2021 cho thấy: có 346.404 thí sinh tham gia, điểm trung bình là 6.56 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm tỷ lệ 13.06%).

Môn Hoá học trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm

Môn Hoá học trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm tỷ lệ 16.31%).

Môn Sinh học có điểm trung bình là 5.51 điểm

Môn Sinh học có điểm trung bình là 5.51 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 342.604 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học trong đó điểm trung bình là 5.51 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm tỷ lệ 34.52%).

Môn Lịch sử có 540 thí sinh bị điểm 'liệt'

Môn Lịch sử có 540 thí sinh bị điểm 'liệt'

KKết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử trong đó điểm trung bình là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0.08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỷ lệ 52.03%).

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Địa lý là 29,230

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Địa lý là 29,230

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lý trong đó điểm trung bình là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỷ lệ 4.63%).

Môn Giáo dục Công dân có điểm số rất cao. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm

Môn Giáo dục Công dân có điểm số rất cao. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 534,123 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8.37 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321 (chiếm tỷ lệ 1.00 %).

Môn Tiếng Anh vẫn có kết quả rất thấp. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm

Môn Tiếng Anh vẫn có kết quả rất thấp. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 5.84 điểm, điểm trung vị là 5.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm tỷ lệ 40.27 %).

Theo Yến Anh/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/1280-thi-sinh-truot-tot-nghiep-do-bi-diem-liet-pho-diem-mon-lich-su-thap-nhat-20210726081100764.htm

Tags: tốt nghiệp THPT  |  Trượt tốt nghiệp  |  điểm thi tốt nghiệp  |  Thi tốt nghiệp THPT  |  thi tốt nghiệp  |  Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021  |  Phổ điểm tốt nghiệp 2021  |  Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021  |  Kỳ thi tốt nghiệ