1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành