10 sự kiện định hình thế giới năm 2019: Nhiều biến động, tràn đầy mới mẻ và đầy xúc cảm!