10 tháng năm 2020, Việt Nam thu hút 23,48 tỷ USD vốn FDI

10 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.

10 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/10-thang-nam-2020-viet-nam-thu-hut-2348-ty-usd-von-fdi/673569.vnp

Tags: Việt Nam  |  thu hút  |  mua cổ phần  |  Nhà đầu tư  |  nước ngoài  |  góp vốn  |  tổng vốn  |  đăng ký  |  Điều chỉnh  |  FDI 10