11 hãng xe nhập khẩu tại Việt Nam mong muốn được giảm phí trước bạ