11 tháng, thu gần 1,2 triệu tỷ đồng từ thuế

Bất chấp ảnh hưởng từ COVID-19, thu ngân sách từ thuế trong 11 tháng đầu năm vượt đến 5,1% so với dự toán.

Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1,18 triệu tỷ đồng, bằng 105,1% so với dự toán và bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 1,135 triệu tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ đồng, bằng 164,2% so với dự toán, bằng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Thuế, so với dự toán có 14/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 91%). Trong đó một số khoản thu lớn như: doanh nghiệp Nhà nước ước thu đạt 101,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 99,5%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 107,8%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 107,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 121,5%; tiền thuê đất ước đạt 125,9%.

Ngoài ra, có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu như: Khu vực DNNN tăng 13,1%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 11,1%; khu vực ngoài quốc doanh ước tăng 25,8%; thuế thu nhập cá nhân ước tăng 7,6%; lệ phí trước bạ ước tăng 6,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ước tăng 14,9%...

'Số thu thuế, phí nội địa đạt khá so với dự toán là do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi. Trong đó có một số khối ngành như: ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh đất động sản, hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước', Tổng cục Thuế cho biết.

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 92.825 tỷ đồng.

Trước đó trong báo cáo tháng 10, Tổng cục Thuế cho biết để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thì trong 2 tháng cuối năm (tháng 11 và 12) cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 - 140.000 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng (hơn 2.300 tỷ đồng/ngày).

Theo Thùy An/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/11-thang-thu-gan-12-trieu-ty-dong-tu-thue-2021120611034167.htm

Tags: Tổng cục thuế  |  thụ nội địa  |  ngân sách Nhà nước

netRADIO     netTV