11 trường hợp F1 của bác sỹ mắc COVID-19 đều âm tính lần 1