12,5 triệu lao động được tiếp cận chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 552 đơn vị, với 97.840 lao động tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền là 674 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành đã hoàn tất thủ tục gửi thông báo đến hơn 375.000 doanh nghiệp, với hơn 11,2 triệu lao động về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022, với số tiền tạm tính là 4.322 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho gần 1,213 triệu lao động, làm căn cứ để triển khai chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. 

Tính chung, cả nước đã có khoảng 12,5 triệu lao động được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội.

Theo Hà Hiền/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1012396/125-trieu-lao-dong-duoc-tiep-can-chinh-sach-ho-tro-ve-bao-hiem-xa-hoi

Tags: chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội  |  bảo hiểm xã hội  |  người lao động