12.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/11, 1.712 ca khỏi bệnh