12 năm tù cho đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để lừa bán khẩu trang