13.000 người tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam' giai đoạn 3