14 bệnh viện tuyến trên hỗ trợ điều trị Covid-19 cho 11 tỉnh, thành phía Nam