00:00

17 ca Covid-19 nguy kịch, nam bác sĩ trẻ phải thở oxy

TIN LIÊN QUAN