2.385 người dân các tỉnh đang ở TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ về quê miễn phí