2 bố con trốn từ vùng dịch Hải Dương sang Sơn La bị xử phạt 25 triệu đồng