2 nam, 1 nữ đi 'đường mòn, lối tắt' vào vùng xanh bị phát hiện