2 nhân viên điện gió nhiễm Covid-19, đi lung tung nhiều nơi, khai báo gian dối