20 người Trung Quốc lưu trú trái phép giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp