3 khoản tiền người lao động bị khấu trừ trước khi nhận lương hằng tháng

Người lao động trước khi nhận lương hằng tháng thì sẽ bị người sử dụng lao động thực hiện khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả 3 khoản sau.

1. Các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

* Đối với người lao động Việt Nam:

+ 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất

+ 1% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm y tế.

* Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Mức nộp: 1,5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm y tế

2. Phí Công đoàn (đối với người lao động tham gia Công đoàn tại nơi chi trả thu nhập)

Mức nộp: 1% mức lương tính đóng bảo hiểm với người lao động là Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

- Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên: khấu trừ 10% trên mức thu nhập.

- Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: Tính theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu đến mức phải khấu trừ thuế thì người sử dụng lao động sẽ khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả.

Theo HT/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/tu-van/3-khoan-tien-nguoi-lao-dong-bi-khau-tru-truoc-khi-nhan-luong-hang-thang-1101300.html

Tags: trước khi  |  khấu trừ  |  bảo hiểm  |  lao động  |  mức lương  |  Thu nhập  |  chi trả  |  cá nhân  |  ký hợp đồng