3 tổ chức phi Chính phủ mở chiến dịch hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19