32 học sinh lớp 3 phải cách ly tập trung vì bạn học nhiễm Covid-19