4 Nghị quyết về công tác nhân sự mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn nhân sự TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Điện Biên

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Thanh Đồng, kể từ ngày 1/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa.

Tại Nghị quyết số 1037/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 1038/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Văn Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Theo Công lý Link Gốc:           Copy Link
https://congly.vn/4-nghi-quyet-ve-cong-tac-nhan-su-moi-nhat-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-170515.html

Tags: Ủy ban Thường vụ Quốc hội  |  C&244;ng t&225;c c&225;n bộ  |  nghị quyết