4 nhóm đối tượng ở TP Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ sau 15/9