5.000 ''Túi quà an sinh'' hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc làm