5.051 người tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch tại TP HCM