5 người trong cùng một gia đình ở Bình Chánh mắc Covid-19