50 công nhân thủy sản ở Bạc Liêu mắc Covid-19, An Giang phong tỏa 1 bệnh viện