50 y, bác sĩ Thanh Hoá lên đường hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương chống dịch