58 học sinh phải ngủ lại trường đợi kết quả xét nghiệm Covid-19