7 điều dưỡng dương tính SARS-CoV-2, phong toả BV điều trị Covid-19 Thanh Hoá