7 người trong gia đình là F1 của 2 vợ chồng bác sĩ cùng dương tính SARS-CoV-2