7 tiếng không ngơi nghỉ của thầy trò trường y tại 'điểm nóng' Bắc Giang