8 năm gắn mác 'bạn gái tin đồn của Sơn Tùng' chưa biết được gì, vừa chia tay Thiều Bảo Trâm đã hưởng lợi ngay ở điểm này