Cập nhật tình hình Covid-19

8 tháng, 620 doanh nghiệp bất động sản hoàn tất giải thể

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong 8 tháng năm 2020, có tới 620 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoàn tất giải thể, tăng tới 159% so với cùng kỳ năm trước.

Covid-19 là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp bất động sản phải rời thương trường

Báo cáo cũng cho biết, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng là lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất với 923 doanh nghiệp, tăng 136,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Điều đáng nói, lĩnh vực kinh doanh bất động sản không nằm trong nhóm các doanh nghiệp được liệt kê chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19, nhưng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể lại tăng với tỷ lệ cao nhất.

Trong khi những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid như dịch vụ lưu trú và ăn uống, tốc độ ngừng kinh doanh của nhóm ngành này trong 8 tháng năm 2020 chỉ tăng 89,7% so với cùng kỳ năm 2019; hay dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 85,5%; nhóm ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 77,1%.

Theo Ninh Việt ( chứng khoán)/Đầu tư Link Gốc:           Copy Link
https://dautubds.baodautu.vn/8-thang-620-doanh-nghiep-bat-dong-san-hoan-tat-giai-the-d128958.html

Tags: bất động  |  giải thể  |  lĩnh vực  |  kinh doanh  |  dịch vụ  |  Hoàn tất  |  ảnh hưởng  |  báo cáo  |  nghệ thuật