80 người tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương