9 cô gái làm nghề tự do tại Khu du lịch Đồ Sơn nhiễm Covid-19