90% bệnh nhân Covid-19 ở An Giang tử vong là chưa tiêm vắc xin