91% trẻ vị thành niên Trung Quốc được tiêm vaccine 'đầy đủ'