Hà Nội: Đã có 98 trường hợp F0 được điều trị tại nhà