00:00

ATNĐ di chuyển nhanh theo hướng Tây, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền

TIN LIÊN QUAN