AU kêu gọi các nước EU công nhận chứng nhận tiêm chủng