Agribank ủng hộ hơn 15 tỷ đồng cùng các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai