00:00

Ai Cập phát hiện 3 giếng dầu mới, sản lượng khoảng 50 triệu thùng dầu

TIN LIÊN QUAN