00:00

Ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể, nhưng chỉ có 7 kiểu người có thể 'kích hoạt ung thư', khả năng mắc bệnh cao hơn hẳn người khác

TIN LIÊN QUAN