Ai rồi cũng sẽ bị Mũi Trưởng Long trách mắng, Hậu Hoàng cũng không là ngoại lệ!

Dù ngoài đời thân thiết với Hậu Hoàng nhất nhưng khi vào nhiệm vụ, 'đồng chí Hậu' làm không tốt vẫn sẽ bị Mũi Trưởng Long khiển trách như thường.

Chủ nhật, 24/01/2021 15:30