Ấm lòng sạp rau 10.000 đồng của vợ chồng anh 'Cường cụt' ở Đà Nẵng

Giữa lúc nhiều mặt hàng tăng giá đột biến, vợ chồng anh 'Cường cụt' ở Đà Nẵng vẫn bán giá như cũ, thậm chí là rẻ hơn khiến người mua thương lắm!

Chủ nhật, 15/08/2021 22:43