Ấn Độ lập kỷ lục tiêm hơn 20 triệu mũi vaccine trong một ngày