An Giang, Bạc Liêu công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn